Läs mer

Integrationscenters viktiga arbete

Informationen om coronaviruset och dess smittspridning är viktig att nå ut med till alla.

På nationell nivå har det gjorts flera informationskampanjer och i Essunga kommun har integrationscenter utgjort en betydande arbetsinsats vad det gäller information till våra nyanlända invånare som de kommer i kontakt med i sin verksamhetsutövning.

Integrationscenter har därför sammanställt information från olika myndigheter och via språkstöd informerat personer från andra länder. Man deltar också i Skypemöten i nätverk på regionala och nationella nivåer där de får tips från kollegor runt om i Sverige, hur de gör och vilka situationer som de upplever.

För att nå ut till alla har man arbetat kombinerat med fysiska möten utomhus, via sociala medier, mail, telefon och sms. De frågor man möts av varierar, det kan vara hur man skyddar sig mot viruset, till vilka målgrupper som är mest utsatta och hur man från kommunens sida arbetar med att minska smittspridningen. De som har olika sjukdomar eller har genomgått operationer är givetvis också oroliga.

För de flesta har krisen också förändrat vardagen. Numera bedrivs studier på distans och de som jobbar eller har praktik blir påverkade av de nya regler som sätts på respektive arbetsplats. De personer som jobbar i vården är numera mer upptagna och jobbar nu ännu mer.

- De familjer som vi pratar med säger att de inte besöker eller tar emot något besök på grund av viruset, säger Mahmoud Alabdallah, integrationshandläggare. De flesta söker information på olika myndighetssidor, svenska tidningar med nyheter på andra språk samt radio och TV på många språk eller via vänner i sociala medier.

Vill man veta mer om hur olika högtider påverkas av rådande situation kan man besöka myndigheten för trossamfunds hemsida. Där finns bland annat filmer med företrädare för olika trossamfund som informerar om covid-19. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information på olika språk hittar man här Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!