Läs mer

Intensivt beredskapsarbete inom våra verksamheter

Ansträngd bemanningssituation för social sektor

- Ännu har inte krisen kommit på allvar till våra kommunala verksamheter. Under tiden gör vi vad vi kan för att förbereda oss i fall situationen förändras, säger Björn Franke, chef för social sektor. Det är oerhört mycket information som ska hanteras i dessa tider av alla som på något sätt berörs av coronakrisen. Essunga kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att dra vårt strå till stacken för att förhindra smittspridning. Alla medarbetare med förkylningssymtom stannar hemma från jobbet.

Det gör att bemanningsläget inom framför allt äldreomsorgen men även funktionshinderomsorgen är ansträngt. - Vi har ännu inget bekräftat fall av Covid-19 hos de brukare som finns i kommunen men behovet av vård och omsorg för gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning i kommunen är dock lika stort som tidigare. Vikarier och pensionärer går åt för att lösa situationen och medarbetare och enhetschefer gör ett fantastiskt jobb, fortsätter Björn. Alla hjälps åt för att det ska bli så bra som möjligt.

Björn lyfter särskilt vikten av samordning under denna speciella situation. - I sociala sektorns ledning har vi avstämningsmöten varje morgon via Skype för att delge varandra ny information, reda ut frågetecken och ta de beslut som behövs för att hantera situationen. I detta läge är det tacksamt att vi sedan tidigare har en bra IT-miljö med programvaror som möjliggör möten via datorn.

Utifrån myndigheternas rekommendationer görs det ständiga avvägningar mellan att minska smittspridningen och samtidigt göra det möjligt för människor att fortsätta leva sina liv med så få begränsningar som möjligt. Kanske vi kan lösa saker på ett annat sätt? Ett exempel på detta är att anhöriga gärna får ta med den som bor på Kerstinsås eller Lindbacken ut på en promenad i vårsolen istället för att besöka den äldre på avdelningen.

- Essunga kommun är en liten och handlingskraftig organisation som jobbar med dig som kommuninvånare i fokus, fortsätter Björn. Som chef för social sektor är jag stolt över att få vara en del av den. I kriser som denna sätts vi alla på prov. Ibland är det riktigt jobbigt. Då är det särskilt viktigt att vi tar vara på varandra och att vi har nära till skrattet. För det är också i kriser som nya idéer föds. Hur gör vi om handspriten tar slut och vi inte kan få några nya leveranser? Vi kanske kan fråga företagen i kommunen om de möjligtvis har lager som vi kan få köpa?

För dig som har frågor kring coronaviruset hänvisar vi i första hand till krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På www.essunga.se/fragorochsvar Öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om det som berör kommunens verksamheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt