Läs mer

Nu behöver vi prioritera våra händer i vården och omsorgen

Vi arbetar hårt för att minska smittspridningen och samtidigt kunna ge vård och omsorg till de som behöver den allra mest. Därför gör vi tillfälliga anpassningar i hemvården under den pågående pandemin.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att personal med förkylningssymtom inte ska jobba med äldre, för att undvika risken för att smittas av Covid 19. Det innebär att vi nu har flera i personalen som är hemma med lindriga symtom, trots att de allra helst skulle vilja vara på jobbet. - Vi jobbar dagligen med omplanering av våra resurser för att de ska finnas där de gör mest nytta. Vikarier och pensionerade medarbetare rycker in och medarbetare arbetar övertid. Trots detta räcker inte personalen till i nuvarande situation, säger socialchef Björn Franke.

För att både minska smittspridningen och ta vara på våra duktiga medarbetare kommer vi därför att göra tillfälliga anpassningar inom hemvården under den pågående pandemin:

  • Social tid ges via telefon. Promenader som har socialt syfte ersätts av telefonsamtal.
  • Tillsyn dagtid utförs via telefon där så är möjligt utifrån individuell bedömning.
  • Avlösning i hemmet verkställs på annat sätt utifrån individuell bedömning.
  • Vi är restriktiva med ledsagning eftersom äldre personer rekommenderas att begränsa nära kontakter med andra och folksamlingar.
  • Vi ser över möjligheten att frigöra personal vid inköp genom att hemvården ordnar inköpslista och affären plockar ihop varorna.
  • Veckostäd glesas ut från varannan till var tredje vecka. Hygienstäd påverkas ej.

Hemvården kommer att ta en individuell kontakt med alla som blir berörda av förändringarna. Praktiska frågor besvaras av hemvården.

Vi tror och hoppas på förståelse från kommuninvånarna i den rådande situationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt