Läs mer

Företagarenkät

Nu ges du som företagare möjligheten att göra din röst hörd!

Att lyfta företagsklimatet är ett viktigt uppdrag där kommunen har en central roll.

Vi i Essunga kommun värnar om att ha ett gott företagsklimat i kommunen.
Därför ges du som företagare möjlighet att i denna enkät tycka till om hur service och kontakter med kommunen fungerar och hur ni upplever ert kompetensförsörjningsläge.
Vi önskar även veta om ni har möjlighet att ta emot praoelever och/eller praktikanter för arbetsträning i er verksamhet. Era svar ger oss indikationer på vad ni som företagare i kommunen tycker fungerar bra och vad ni anser vi borde bli bättre på.
Enkätsvaren kommer också användas som underlag när vi är ute på företagsbesök. Vi hoppas därför att så många av er kan svara på enkäten!

Fyll i enkäten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med vänlig hälsning Pernilla Nilsson Näringsliv/Kommunutvecklare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt