Läs mer

Förändrade öppettider på kommunkontoret

Från och med 2 december är öppettiderna måndag till fredag 10.00–15.00 (lunchstängt 12-13)

Det kommer bli några tillfälliga förändringar då renoveringen av kommunhuset pågår. Från och med 2 december blir öppettiderna måndag till fredag 10.00–15.00 (lunchstängt alla dagar 12-13). Har du bokat besök under övriga tider, ring till växeln 0512-570 00.

Telefonväxeln håller fortsatt öppet samma tider som tidigare, måndag 8-17, tisdag till fredag 8-16.30 (lunchstängt alla dagar 12-13).

Receptionen flyttas tillfälligt till socialkontorets entré. Vill du lämna post kommer det att finnas en brevlåda utanför den tillfälliga entrén. Nuvarande brevlåda tas tillfälligt bort.

Bakgrund

1983 flyttade kommunens personal in i nuvarande kommunhus på Sturegatan i Nossebro. Huset är en modullösning och efter cirka 10 år gjordes en tillbyggnation av den del som använts till socialkontor. Endast smärre förändringar i byggnaden har gjorts under åren som gått. I omgångar under 2000-talet har det genomförts lokalöversyner som lett till att olika förslag har diskuterats. Hösten 2018 tog kommunfullmäktige beslut om att anta en investeringsram, vilket lett fram till den kommande renoveringen.

Renoveringen genomförs främst för att säkra miljön för besökare och handläggare, då man idag saknar samtalsrum. I och med renoveringen kommer mötet med besökaren blir mer enskilt och avskärmat i en tryggare mötesmiljö. Dagens utformning av kommunhuset har dessutom krävt två entréer vilket nu kommer att reduceras till en. I huvudsak förändras inga kontor men personal kommer att fördelas annorlunda på rådande kontorsytor.

Renoveringen är mestadels invändig och ledord för renoveringen återbrukstanken och att göra så få ingrepp som behövs. Energikostnaderna förväntas på sikt kunna minska då det kommer att installeras solcellspaneler på taket.

Renoveringen påbörjas i slutet på november och genomförs i två etapper. En del personal har flyttats tillfälligt till andra kontor. Renoveringen beräknas vara klar augusti 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt