Läs mer

Vi söker familjehem!

Att vara familjehem är att ta hand om ett barn eller en ungdom som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar.

Vad är ett familjehem?

Att vara familjehem är att ta hand om ett barn eller en ungdom som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Barn som placeras i familjehem är mellan 0 och 18 år. Din uppgift som familjehem är förstås att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt med barnets familj och andra viktiga personer runt barnet, samt samarbeta med skola och socialtjänst. Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj, därför går det ofta inte att säga hur lång tid barnet kommer att stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Anledningarna till att barn och ungdomar behöver bo utanför den egna familjen varierar. Det kan handla om att barnet far illa för att det försummas av föräldrarna på grund av till exempel sjukdom, missbruk eller bråk i familjen men behovet kan också bero på barnets eller ungdomens egna problem.

Familjehem ersätts ekonomiskt för uppdraget med arvode och omkostnadsersättning.

Vem kan bli familjehem?

Alla familjer som har ett intresse av att hjälpa och stötta ett barn eller en ungdom kan anmäla sitt intresse för uppdrag som familjehem. Eftersom det är viktigt att familjen är lämplig som familjehem och att familjen även passar ihop med barnet, utreds alla familjehem innan uppdrag blir aktuellt. Alla barn och ungdomar är unika individer, därför behövs olika slags familjekonstellationer som familjehem. Även ensamstående kan vara familjehem och ofta kan släktingar till barnet eller någon annan i barnets nätverk vara lämpliga som familjehem.

Är du intresserad så kontakta familjehemssekreterare på telefon 0512-570 49 eller växeln 0512-570 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!