Läs mer

Reparation av Baljeforsbron utanför Främmestad

Uppdaterad 23 dec 2019: Då bron över Nossan, vid Baljefors, ska repareras måste trafiken ledas om. Arbetet pågår från början av september till mitten av februari 2020.

Reparationen innebär att trafiken måste ledas om tillfälligt. Underhållsarbetet på bron avser utbyte av kantbalk, räcke och beläggning. Projektet ska leverera förlängd livslängd och ökad trafiksäkerhet tack vare förhöjd standard av bron. Eftersom bron är så smal måste den stängas av helt under denna tid och trafiken ledas om.

Ny omledningsväg för bro över Nossan vid Baljefors

Väg 2537, Bro 16-225-1 över Nossan vid Baljefors. 

Underhållsarbetet på bro 16-225-1 avser utbyte av kantbalk, räcke och beläggning. Projektet ska leverera förlängd livslängd och ökad trafiksäkerhet tack vare förhöjd standard av bron. Trafikverket har kontrakt med Veidekke entreprenad som kommer utföra detta arbete som en utförandeentreprenad, från början av september till slutet av januari 2020. Eftersom bron är så smal måste den stängas av helt under denna tid och trafiken ledas om. Omledningsvägen visas på bilden ovan.

Grön markering på kartan visar skyltad omledningsväg för all trafik. Gul markering visar frivillig omledningsväg för långsamtgående fordon. Observera att privata vägar inte får användas utan markägarens tillstånd.

Mer information om reparationen kan du läsa på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats. eller kontakta Trafikverket på telefon på 0771-92 19 21.

Kommande reparation av väg 190, bro 16-139-1 över Nossan i Nossebro

Underhållarbetet avser utbyte av ytavlopp och grundavlopp samt reparation av sidomur och isbrytarnos på bron. Projektet ska leverera förlängd livslängd av bron och ökad trafiksäkerhet tack vare förhöjd standard på byggnadsverket. Entreprenaden utförs av Veidekke entreprenad genom en utförandeentreprenad och kommer pågå från augusti/september och ca 8 veckor framåt. Denna entreprenad medger att ha ett körfält öppet hela tiden som kommer att vara reglerat med trafikljus. GC-trafik hänvisas till kommunens gångbro omedelbart norr om vägbron.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt