Läs mer

Vattentillgången i Essunga kommun

Uppdaterad 9 augusti: Grundvattennivåerna fortsätter sjunka och är under det normala. Därför uppmanas till fortsatt sparsamhet med vattenförbrukningen.

Sårbarheten för torka är högre den här sommaren än tidigare år. Detta på grund av att vi har haft ett långvarigt vattenunderskott i yt- och grundvattentillgången. Så trots att det varit kallare under maj månad och att det har kommit regn i sommar, så är grundvattennivåerna under det normala.

I Essunga mäts grundvattennivåerna regelbundet. I nuläget används ett högre intag av så kallat reservvatten för att inte grundvattennivåerna ska påverkas. Reservvatten tas in från Vänern via Vara till Essunga. För de med egen brunn kan situationen bli ansträngd beroende på hur den egna vattentillgången ser ut.

Länsstyrelsen bevakara vattentillgången i hela länet och många av länets kommuner rapporterar att dricksvattenförsörjningen fungerar i dagsläget. Men det är också flera som lyfter att det kan bli ansträngt om det inte kommer mer nederbörd framöver. Idag är läget mest ansträngt i delar av Skaraborg och i ett par kommuner längs Bohuskusten.

Det finns risk för vattenbrist i utsatta områden även den här sommaren, därför finns det goda anledningar att spara på vattnet. Vattenläget ser olika ut i olika kommuner och beror bland annat på varifrån kommunen tar sitt vatten och hur förbrukningen sett ut tidigare under året.

Det går dessutom åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten och därför ska man aldrig slösa med dricksvatten, även om man bor i en kommun med god vattentillgång. Dessutom kan ledningsnätet bli överlastat varma dagar då vattenförbrukningen går upp.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt