Läs mer

Ungdomar som dricker riskerar testa narkotika

Kan du få ditt barn att vänta med alkohol några år till minskar risken betydligt

Varje år genomför Essunga kommun en drogvaneundersökning med alla elever i åk 7-9. I årets enkät ser vi tydligt sambandet mellan alkohol och narkotika. De elever som inte dricker alkohol testar inte heller narkotika. Många föräldrar idag är mycket angelägna att deras kära barn inte ska prova narkotika i någon form, men alla föräldrar är inte lika negativa till barnens alkoholdrickande.

Som du kan se i diagrammet är sambandet mellan alkohol och narkotika tydligt. Bland de högstadie­elever som har druckit alkohol vid endast ett tillfälle det senaste året har 20 % blivit erbjudna narkotika och över 50 % vet var det går att få tag i narkotika, jämfört med motsvarande 5 % och 20 % i gruppen som aldrig druckit alkohol. Bland de som druckit alkohol flera gånger det senaste året har 1 av 5 använt narkotika, hälften har blivit erbjudna och 7 av 10 vet var det går att få tag i.

Kan du få ditt barn att vänta med alkoholen några år till är risken mycket mindre att ditt barn testar narkotika. /Linda Apelqvist och Håkan Fransson, drogförebyggare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt