Läs mer

Vi håller rent!

Våren är här och med den de så kallade ”skräpplockarveckorna”

Det är stiftelsen ”Håll Sverige Rent” som varje vår har en ”Vi håller rent”-kampanj där kommuner kan anmäla sig att medverka med att plocka skräp. Det är mycket skräp som hamnar i vår natur och det är ett stort problem att vi människor inte slänger skräp på rätt ställe. Det största problemet finns i våra hav där bl.a. plast utgör den största delen av skräpet och är upphov till att djur och natur mår dåligt.

Genom att vi håller rent tillsammans, slänger skräpet i soptunnor eller återvinningskärl, så kan vi påverka. Under några veckor framöver kommer ni säkert se barn och ungdomar från kommunens förskolor, skolor och fritids som plockar skräp och bidra till kampanjen. Vi vill nu uppmana alla
till att hjälpa till och göra vår natur ren från skräp, ”Vi håller rent” tillsammans!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!