Läs mer

Nattpatrullen igång igen

Kontakta Lars Karlsson, 070-658 69 39 om du är intresserad av att ställa upp med körning

Nattpatrullen är ett ideellt initiativ som nu startar upp på nytt. Nattpatrullens deltagare kör genom kommunen nattetid och har kontakt med Polisen om man påträffar något av polisiärt intresse. Man kan ställa upp med egen bil eller låna en kommunbil. Det finns rutiner som ska följas vid varje tillfälle. Kontakta Lars Karlsson, 070-658 69 39 om du är intresserad av att ställa upp. Vill du kontakta nattpatrullen når du dem på 070-157 63 35.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt