Läs mer

Enkät om kommunal teknik!

Samhällsbyggnadsenheten vill veta vad vi tycker!

Essunga kommuns samhällsbyggnadsenhet har valt att delta i en enkätundersökning där kommuninvånarna får tycka till om den kommunala tekniken. Enkäten kommer i er kommun att gå ut till 500 slumpvis utvalda invånare. 

En inbjudan skickas till de slumpvis utvalda kommuninvånarna under vecka 6 med posten. Inbjudan innehåller länk och individuella inloggningsuppgifter för att besvara frågeformuläret via en webbenkät.
Frågeformuläret trycks också i form av en 8-sidig pappersenkät och postas till dem i urvalet som inte besvarat frågeformuläret via webbenkäten. Den postala enkäten går ut vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum. Webbenkäten är öppen för svar hela insamlingsperioden, cirka fem veckor.

- Enkäten ska förhoppningsvis leda till att vi inom samhällbyggnadsenheten kan få reda på hur vi sköter vårt jobb, utåt sett. Om servicen är bra och hur kommuninnevånare uppfattar vårt arbete, om det finns förbättringspotentialer och så vidare. Förhoppningvsvis ska det leda till några områden vi kan göra bättre men även områden som vi redan nu gör bra!, säger Annika Repo Wallman, Samhällsbyggnadschef. Till hösten kommer vi att presentera resultatet.

Har man frågor kring enkäten kan man vända sig till företaget Indikator,som tillhandahåller enkäten, på epost info@indikator.org eller telefon 031-7303120. Företaget genomför enkäten på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt