Läs mer

Fler tätortsvandringar nästa år

Vandringar i Jonslund, Främmestad och Fåglum har varit uppskattade

Under det gångna året har det arrangerats välbesökta tätortsvandringar i Jonslund, Främmestad och nu senast i Fåglum. Dessa vandringar har också varit väldigt uppskattade från kommunens sida och mycket intressanta synpunkter har kommer fram från våra invånare. - Jag hoppas alla uppskattar dessa tätortsvandringar lika mycket som jag, säger Daniel Andersson, kommunalråd. Det är bra när våra invånare möter upp och vi får till oss information på ett ganska enkelt sätt. Den största frågan på alla tre orterna har varit trafik och hastighet.

Under de olika tätortsvandringarna har olika representanter från kommunens verksamheter, politiker samt kommunpolis Torbjörn Walthersson deltagit. Det har bland annat framförts önskemål om exempelvis lyktstolpar, gång- och cykelvägar och diskuterats busshållplatser och trafiksituationer vid dagis.

Det kommer att bli fler tätortsvandringar under våren så att så många som möjligt kan vara med. Då blir det tätortsvandringar i bland annat Essunga station och Essunga kyrkby (dessa vandringar arrangeras var för sig). Och då blir det som på övriga ställen korvgrillning efteråt och samtal. Mer information kommer längre fram när datum är fastställda.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt