Läs mer

Börja radonmäta!

Oktober är början på radonsäsongen, så nu är det hög tid att beställa hem dosor och börja mäta!

Varje år drabbas runt 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radon i bostaden. Av de drabbade är dem flesta rökare, eller har varit rökare, men ca 10 % av alla som insjuknar är icke-rökare.

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar, smakar eller syns så det enda sättet att upptäcka den är genom att utföra mätningar. Mätperioden är mellan 1 oktober och 30 april, och mätningarna bör pågå under minst två månader, men ju längre tid du mäter desto noggrannare blir resultaten.

Radon kan komma in i hemmet från marken, via byggnadsmaterialet eller från vatten, om man har egen brunn. Radonhalten är inte konstant utan man bör göra nya mätningar med ca 10 års mellanrum, eller efter till exempel en renovering eller ombyggnation.

Mätdosor bör beställas av en ackrediterad firma. Swedac har en lista på sådana firmor: http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar?s=radon Länk till annan webbplats.

Bygg- och miljökontoret vill gärna ta del av era resultat, så vi kan kartlägga hur radonläget är i vår kommun, så skicka gärna in en kopia på era resultat till Miljökontoret.

Mer information om radon finns att läsa om på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/ Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt