Läs mer

Asfaltering på gång!

Begränsad framkomlighet på Järnvägsgatan i Nossebro

Det är begränsad framkomlighet på Järnvägsgatan i Nossebro, längs sträckan Liljegatan – Stallgatan i
väntan på asfaltering.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt