Läs mer

Med anledning av att tarmbakterier har påträffats i dricksvattnet i Lidköping

Detta gäller inte det kommunala dricksvattnet i Essunga kommun

Det har påträffats tarmbakterier i dricksvattnet i Lidköping. Med anledning av detta har Vara kommun och Essunga kommun stängt av vattenledningen från Lidköping.

Det dricksvatten som normalt kommer från Vara renas med UV-filter som tar bort tarmbakterier. Kommunen har inte fått några indikationer på att tarmbakterier har förkommit i dricksvattnet i Essunga, därför bedömer kommunen att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Essunga kommun tar inget vatten direkt från Lidköping. Kommunen har en vattenledning från Vara via Tumleberg. Vara har en koppling från Lidköping mot Järpås. Vara har stängt av vattnet från Lidköping och bedömer att man inte ska behöva gå ut med en kokningsrekommendation.

Möjligheten att ta vatten från Vara används i första hand som en reservvattenledning.

Vi har ändå för säkerhets skull stängt av ledningen från Vara och tar enbart vatten från grundvatten vid våra vattenverk i Furet, Åsa, Jonslund och Främmestad.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt