Läs mer

Tänk på din vattenförbrukning

Använd inte mer vatten än nödvändigt för det dagliga behovet

Uppdatering 2018-07-13

I Essungakommun uppmanar vi till sparsamhet med vattenförbrukningen. Det är viktigt att var och en tar ansvar för sin vattenförbrukning  och inte använder mer än nödvändigt. Titta på hemsidan emellanåt , där kommer vi meddela om det blir ett formellt ett vattningsförbud.

Länsstyrelsen har även gått ut med att man inte får ta vatten från vattendrag för bevattning utan tillstånd. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Tidigare information

Essunga kommun köper in vatten från Vara som i sin tur köper från Lidköping. Tillgången från Lidköping har nu kraftigt minskat. Ni som förbrukar kommunalt vatten uppmanas att tänka på sin vattenförbrukning. Använd inte mer vatten än nödvändigt för det dagliga behovet, så slipper vi införa bevattningsförbud!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt