Läs mer

Fria resor med kollektivtrafiken för ungdomar under sommaren

Regeringen har fattat beslut om att ge ungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet.

Under våren kommer alla skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet få tillgång till ett sommarlovskort som gör det möjligt att kostnadsfritt använda kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen samt i Kungsbacka kommun. Sommarlovskortet kommer vara laddat med en biljett på ett Västtrafikskort som kommer vara giltig dygnet runt under hela sommarlovet fram till och med den 31 augusti.

Vilka elever omfattas?

De skolungdomar som kommer ha möjlighet att hämta ut ett sommarlovskort är elever som lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan och år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Även elever i specialskolan som lämnar årskurs 10 omfattas. Både kommunala skolor och friskolor inkluderas.

Vad gäller för de elever som saknar personnummer?

Alla elever i berörda årskurser omfattas av den regionala satsningen oavsett om de är folkbokförda i någon kommun i regionen eller bara bosatta där (gäller till exempel asylsökande).

Vilka elever kommer få sommarlovskort av Essunga kommun?

Essunga kommun ansvarar för att dela ut sommarlovskort till de ungdomar som bor inom kommunen, alltså är folkbokförda eller varaktigt vistas i Essunga kommun, oavsett var de går i skolan.

När och hur kan elever hämta ut sina sommarlovskort?

Utlämning av sommarlovskort kommer att ske under perioden 21 maj till och med 15 juni.

- Grundskoleelever i årskurs 6-9 som går på Nossebro skola får korten av sina mentorer. Övriga grundskoleelever som går på en annan grundskola är välkomna att hämta ut sitt kort i skolexpeditionen på Nossebro skola.

- Gymnasieelever, folkbokförda i Essunga kommun, som går på Lagmansgymnasiet i Vara eller på Sundlergymnasiet i Vårgårda kvitterar ut sitt kort på respektive skola.

- Gymnasieelever, folkbokförda i Essunga kommun, som läser på Kunskapsförbundet Väst, Drottning Blankas Gymnasieskola, Trollhättan eller på De la Gardiegymnasiet är välkomna att hämta ut sitt kort i skolexpeditionen på Nossebro skola. Övriga gymnasielever kommer få sina sommarlovskort hemskickade.

För att underlätta utlämningen av korten, framförallt till våra gymnasieelever som går antingen i Trollhättan eller Lidköping, så kan även ett syskon eller förälder till eleven kvittera ut ett kort i skolexpeditionen på Nossebro skola.

Skolexpeditionens öppettider:

Mån- Fre kl. 07.30- 15.00

Du når skolkontoret på 0512-570 60.

Viktig information om kortet

Vi vill poängtera att sommarlovskortet är en personlig biljett som är knuten till en enskild elev. I
samband med att korten kvitteras ut av eleven behöver elevens namn skrivas på baksidan av kortet. Eleverna uppmanas att registrera sina kort via ”Mina sidor” på Vasttrafik.se, detta för att möjliggöra att de kan få ut ett ersättningskort om de förlorar kortet under sommarlovet. Personer under 15 år kan inte själva registrera sitt kort, utan det får i dessa fall göras av målsman. Ytterligare instruktioner till eleven och tydlig information om vad som gäller för sommarlovskortet kommer att bifogas korten som levereras ut till er.

Vad händer om det är något fel på korten eller om en elev tappar sitt kort?

Har eleven låtit registrera sitt sommarlovskort via vasttrafik.se, kan den som registrerat kortet själv spärra sitt kort på ”Mina sidor” och då skickas ett ersättningskort ut. Vill man ha hjälp kan man vända sig till en Västtrafikbutik alternativt Västtrafiks kundtjänst (0771-41 43 00), dock inte ett försäljningsombud. Kommunen ansvarar inte för att byta ut defekta kort eller ordna med ersättningskort till eleverna utan ska hänvisa till Västtrafik i dessa fall.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt