Läs mer

Begränsad framkomlighet på Järnvägsgatan

Under maj månad pågår vägarbete

Från och med 2 maj kommer vi att lägga nya vatten- och avloppsledningar på Järnvägsgatan från
Stallgatan till Liljegatan. Arbetet kommer att pågå under maj månad med begränsad framkomlighet.

Detta är etapp två i det arbete som utförs i trafiksäkerhetssyfte för att skydda gående och
cyklister från tung trafik. Nästa år kommer etapp 3 längs Stallgatan till gamla banvallen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!