Läs mer

Drogvaneundersökning i Essunga kommun

Pojkars drickande minskar medan flickors drickande ökar

Den 29 januari genomfördes den årliga drogvaneundersökningen bland alla elever i årskurs 7-9. Det är nu den åttonde undersökningen och kontinuiteten innebär att vi har ett stabilt material som ger oss en bra bild av läget bland våra ungdomar. För andra året i rad genomförs enkäten på webben. 166 av skolans 199 elever deltog i undersökningen. Frågorna handlar framför allt om tobak, alkohol och narkotika, men även en del om mående, skoltrivsel med mera.

Essunga kommun ingår i ett nätverk av ett tjugotal kommuner som alla använder Öckerömetoden, och detta möjliggör också jämförelse med andra liknande kommuner. Essunga kommun har länge legat högt vad gäller ungdomars alkoholvanor, men det drogförebyggande arbetet har varit lyckosamt och ungdomars användning av tobak och alkohol har halverats sedan vi påbörjade projektet 2011.

Årets enkät visar att den positiva trenden vad gäller minskat drickande fortsätter vad gäller pojkarna, medan flickornas drickande ökar något i år.

De tre vanligaste sätten att få tag i alkohol är dels kompisar och kompisars syskon som bjuder eller att man tar hemma utan lov eller att man får från annan vuxen som köper ut. Att föräldrar bjuder eller köper ut är ganska ovanligt. Inga elever uppger att de köper folköl i butik eller kommer åt alkohol på restaurang.

Sprit och alkoläsk är de vanligaste dryckerna att berusa sig på. Hembränningsdrickandet är vanligare än tidigare år. Föräldrarna blir alltmer restriktiva vad gäller barnens droganvändande. Idag är det ungefär 80 procent av eleverna som säger att de inte får röka, snusa eller dricka alkohol för sina föräldrar. Mer är 80 procent av eleverna har aldrig rökt och nästan 90 procent har aldrig snusat.

E-cigarettrökning (vaping) ökar mycket framförallt bland pojkar i årskurs 8 och 9. Idag är det fler ungdomar som rökt e-cig än gamla vanliga tobakscigaretter.

Det kanske mest oroande är att tillgången på narkotika verkar öka och i år är det fler än förra året som blivit erbjudna att testa. Det är endast de som röker tobak och dricker alkohol som testar narkotika, så
det bästa rådet är fortfarande: Vill du att ditt barn INTE ska testa narkotika, se till så de inte börjar röka och väntar med alkoholen tills de är vuxna.

Har du frågor eller vill veta mer om årets drogvaneundersökning – kontakta drogförebyggare Håkan Fransson, hakan.fransson@ockero.se, 0706-90 15 14.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt