Läs mer

Arbetet med medborgarlöftet fortsätter

Flertalet riktade insatser under 2017 mot trafikbeteendet i främst Nossebro

Under hösten 2016 tecknade polis och kommun ett medborgarlöfte för 2017 om att samverkan i det trygghetsskapande arbetet. Ett medborgarlöfte grundar sig på den oroskänsla som medborgaren har för vissa typer av händelser. Vid olika dialogmöten har medborgarna uttryckt oro över trafikbeteendet i främst Nossebro. Med detta som underlag lovade polis och kommun medborgarna att gemensamt arbeta med trygghetsskapande åtgärder i just trafikmiljön. Polisen och Essunga kommun har aktivt jobbat mot störande trafik, höga hastigheter, förekomsten av bristfälliga fordon och påverkade förare i centrala Nossebro. Torbjörn Walthersson, kommunpolis i Essunga-Vara-Grästorp, sammanfattar det gångna året så här:

Under 2017 har polisen genomfört 14 kontroller/insatser i centrala Nossebro. Vid dessa har det tagits ca 200 rutinmässiga alkoholprov men endast en har varit positiv på alkohol. Polisen har däremot påträffat fler drogpåverkade förare än tidigare. Med det följer även att vi (polisen) rapporterat fler narkotikabrott eftersom detta hör samman.

Polisen har tagit tre fordon i beslag för teknisk undersökning (kontrollbesiktning) och de har även ertappat ett tiotal förare som saknar körkort. Lika många har fått böta för diverse trafikbrott. En efterlyst person och ett efterlyst fordon har fastnat i nätet.

Ur polisiär synvinkel är Essunga kommun en relativt trygg kommun om man enbart ser till antal anmälda brott. Under 2017 anmäldes det ca 450 brott vilket är ca 50 färre än 2016. Största minskingen är våldsbrott och skadegörelse. Bland det som ökat något finns trafikbrott och narkotikabrott. Detta kan förklaras med att polisen genomfört fler kontroller och på det sättet upptäckt fler brott.

Som helhet kan vi konstatera att det fortfarande finns en oro över trafikbeteende och att vi inte helt har fått bort problemen. Under 2018 kommer därför både polisen och kommun att fortsätta insatserna mot buskörning och den oro som trafik skapar för medborgarna.

Torbjörn Walthersson
Kommunpolis
Essunga-Vara-Grästorp

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt