Läs mer

SKL:s rapport Öppna jämförelser: grundskola 2017

Kraftigt förbättrat resultat för kommunens skolor

SKL presenterade den 13 december sin rapport Öppna jämförelser: grundskola 2017.

- Vi är på 23:e plats av 290 kommuner i resultatet, 3:a i Västra Götalands län, vilket vi är nöjda och stolta över, säger Bosse Svensson. Våra lärare gör ett fantastiskt jobb och vi har en god lärarbehörighet, där vi ligger över riksgenomsnittet.

Rapporten beskriver skolans resultat utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen bygger på uppgifter för läsåret 2016/17.

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns i verktyget Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, som du hittar här Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!