Läs mer

Vill du hjälpa till och göra skillnad för ett barn eller ungdom?

Socialtjänsten i Essunga kommun söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL och LSS.

Socialtjänsten i Essunga kommun söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt
SOL och LSS. Är du intresserad av att hjälpa och göra skillnad för ett barn eller ungdom som behöver vistas i ny miljö under kortare eller längre tid? Som familj ska ni tycka om att tillbringa tid tillsammans samt leva under trygga och stabila omständigheter. Det placerade barnet är i stort behov av trygghet och förutsägbarhet. Det måste finnas gott om tid i familjen för att kunna ta in ytterligare en person som behöver daglig omsorg, stöd med läxor, fritidsaktiviteter och tid för samtal.

Som kontaktperson ska du vara ett stöd för barnet eller ungdomen med fritidsaktiviteter eller andra sociala sammanhang. Som kontaktfamilj är det viktigt att du tar dig tid med barnet och att barnet är en del av familjen och känner sig välkommet.

Uppdraget som kontaktfamilj/person kan se olika ut. Som kontaktperson inom LSS ska du vara ett stöd för den funktionshindrade i sociala sammanhang och göra roliga saker tillsammans. Ditt uppdrag följs upp med jämna mellanrum av socialtjänsten, den biståndsberättigade och dig.

Är du intresserad? Kontakta familjehemssekreterare Inger Oskarsson 0512-570 59 eller via epost.

Vill du ha uppdrag inom LSS så kontaktar du enhetschef Sune Fredriksson 0512-570 19 eller via epost.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt