Läs mer

Fortsatt goda resultat för Hemvården

I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? ges vår personal gott betyg!

I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? får kommunens hemvård fortsatt goda resultat. - Förra årets resultat var fantastiska med förbättringar inom i alla undersökningsområden och i år kan vi ståta med att vara bättre än riket inom alla frågeområden som vi kan påverka, säger Helen Svänzon, enhetschef för hemvården i Essunga kommun. Helen lyfter även att hela 95 % känner förtroende för personalen och att det som sticker ut extra i år är att vi tillgodoser
önskade besökstider, håller bestämda tider och informerar alltid vid förändringar av tid för besök. 92 % är nöjda med hemvården i sin helhet samt känner sig ”trygg hemma med hemtjänst”. - Vårt fokus framöver blir att bibehålla vårt höga förtroende och goda rykte i bygden. Regelbundet talar vi i
arbetsgruppen om hur vi bemöter och skapar tillit hos alla våra brukare.

För mer information om undersökning läs på Socialstyrelsen hemsida Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!