Läs mer

Syskonen Johanssons stiftelse

Ansök senast 5 december

Syskonen Johanssons stiftelses syfte är att stödja personer som drabbats av cancer, reumatism, blindhet, hörselskada eller hjärt- och kärlsjukdomar. Invånare i Essunga och Vara kommuner kan skriftligt ansöka om medel från stiftelsen. Ansökan oss tillhanda senast 2017-12-05. Ansökan skickas till Essunga kommun, 465 82 Nossebro. Märk kuvertet med Syskonen Johanssons stiftelse. För mer information läs här eller kontakta Pia Jakobsson Hansson, 0512-570 15.

Ansökan består av ett enkelt brev där du beskriver ditt sjukdomstillstånd och gärna en beskrivning till vad du söker pengar. Bifoga också ett läkarintyg ifall ett sådant finns. Till sist är vi tacksamma om du uppger det konto där du vill ha insatt ditt eventuella bidrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt