Läs mer

Prideflaggan för allas lika värde

Essunga kommun och projekt Gränsfri deltog i årets Pridefestival

Pride-flaggan vajade stolt utmed Storgatan i Nossebro under veckoslutet 29 sept - 1 okt då Skaraborgs Pridefestival pågick i Skövde. Pridefestival är en kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ -personer och andra utsatta grupper samt för alla som stöttar och känner sig delaktiga i dessa värderingar som verkar för allas lika värde och ökad jämlikhet i samhället. Att flagga med Pride-flaggan i Nossebro är att synliggöra att vi tror på jämlikhet och allas lika värde. Du kan läsa mer om festivalen här på www.skovdepride.se.

Essunga kommun deltog via projekt GRÄNSFRI som bland annat handlar om inkludering, delaktighet och inflytande för de som bor och jobbar i Essunga kommun och projektet deltar i festivalen med information om sitt arbete. Projektet ska skapa nya lösningar på lokala utmaningar genom att ta till vara den mångfald vi har i sam­hället. Att alla människor och arbetsplatser får nyttja sin fulla potential för att nå resultat. Detta når vi bland annat genom att tre sektorer i samhället samverkar; civilsamhälle, arbetsliv och offentlig verksamhet. Samverkan sker med ett normkritiskt och genusmedvetet förhållningssätt för att lösa lokala utmaningar.

Hur upplevde då Lina Jonasson, projektledare för Gränsfri, festivalen?

- Det var en enorm värme och glädje i staden. Härligt att se att det var så otroligt många som kom och som tyckte det var en viktig fråga. Idrottsföreningen, politiska föreningar och fackförbund med mera fanns representerade. Essunga kommuns flagga vajade i tåget och detta fick mycket positiv respons, från besökare som kom fram och visade sin uppskattning för detta. Man märker verkligen att det behövs arbetas med HBTQ-frågor, för det är inte så allmänt accepterat som det man kanske tror att det är.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt