Läs mer

Invigning och visning av trygghetsboendet Misteln i Nossebro

Den 2 oktober slogs portarna upp på Solhagsgatan 5

Måndagen den 2 oktober invigdes trygghetsboendet Misteln på Solhagsgatan 5 i Nossebro. Över 80 personer hade tagit sig till Misteln och hälsades välkomna av Gunilla Carlsson, enhetschef inom äldreomsorgen och Essunga kommun representant i byggnationen. Kommunalråd Daniel Andersson klippte bandet och Bosse Svensson, tidigare socialchef berättade om detta lyckade boendeprojekt. Visningen pågick från kl. 17.00 till 19.00. Redan nu har boende börjat flytta in i sina lägenheter. Mer information om lägenheternas utformning hittar du här i bofaktabladet Pdf, 4 MB..

Daniel Andersson, inviger trygghetsboendet Misteln.

Bosse Svensson berättade också om grillplatsen och boulebanan som skänkts till minne av Bosse Andersson.

Lägenheterna i Misteln ingår i den kooperativa hyresrättsföreningen Essunga Äldrebostäders fastighetsbestånd. Föreningen är bildad av Essunga kommun och Riksbyggen. Ändamålet för Essunga
Äldrebostäder är att upplåta bostäder anpassade till vård och omsorgsboende för de äldre av kommunens innevånare. Ekonomin bygger på självkostnadsprincipen och hyresnivåer fastställs årligen av styrelsen för föreningen.

Fördelning av de 19 lägenheterna i Misteln sker genom en kö som du kontaktar Essunga Bostäder för att ställa dig i. Just nu (28 september 2017) är samtliga lägenheter uthyrda och två stycken står i kö. Medlem i föreningen blir man genom att betala in 100 kr i samband med inbetalning av första hyran. Denna summa återbetalas när bostaden lämnas tillbaka. Insatsen kan inte säljas vidare.

Gunilla Carlsson, enhetschef inom äldreomsorgen i Essunga kommun, i Misteln gemensamma allrum med utsikt om mot uteplatsen där det finns en boulebana och grillrum i en pergola.

Gunilla Carlsson, enhetschef inom äldreomsorgen i Essunga kommun, förevisar på bilden det gemensamma allrum som boende på Misteln har tillgång till. Allrummet håller i skrivande stund på att inredas med sköna fåtöljer, TV och vacker konst. I anslutning till allrummet finns en uteplats med boulebana och pergola (syns ej på bilden).

Hyresavier samt eventuella vårdavgifter skickas ut av Essunga kommun på uppdrag av Essunga Äldrebostäder.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt