Läs mer

Jonslunds skola deltar i Raoul Wallenberg-stiftelsens kub-projekt

Elever ska under kommande läsår använda sin kreativitet och gestalta rätten till ett tryggt liv

– Nu kommer har kuben äntligen kommit! säger Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola och drivande bakom skolans deltagande i Raoul Wallenbergstiftelsens projekt KUBEN. Nu är det vår tur att under det kommande året lära oss mer om mänskliga rättigheter och att låta våra elever använda sin kreativitet och gestalta en av de mänskliga rättigheterna i den tilldelade kuben, fortsätter Emma. Jonslunds skola ska arbeta med rätten till ett tryggt liv och illustrera detta i sin kub.

Kubmetoden består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

Kubprojektet invävt i matematikundervisning på Jonslunds skola

– Vi har redan börjat väva in kub-projektet i vår undervisning i olika ämnen. Exempelvis har 2-3:an använt kuben i sin matematikundervisning, då man tillverkade små kuber av marshmallows och tandpetare. Vi undersökte först en kub och pratade om begrepp som hörn, kant och sida. Därefter fick eleverna lösa ett matteproblem som gick ut på att beräkna hur många tandpetare (kanter)och marshmallows (hörn)de behövde till en kub. Finalen blev själv kubbygget!

Det internationella skolprojektet uppmuntrar ungdomar världen över att ta ställning för mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. I kubmetoden ingår utöver den fysiska kuben två nätverksträffar för lärare, lärarhandledning med färdigt pedagogiskt material att använda i undervisningen, allmän utställning i Stockholm med alla deltagande skolor, inklusive workshop för lärare och elever och ett nationellt nätverk med andra deltagande skolor samt stöd från Raoul Wallenberg Academy. Läs mer om Raoul Wallenbergstiftelsen på deras hemsida www.raoulwallenberg.se/.

Kontaktpersoner:
Essunga kommun Emma Nääs, lärare Jonslunds skola, 0512-461 20
Thomas Johansson, rektor F-5 skolor Essunga kommun, 0512-570 09


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt