Läs mer

Ny kommunchef i Essunga kommun

Lars Jerrestrand tillträder sin tjänst 1 januari 2018

Lars Jerrestrand tillträder som ny kommunchef i Essunga från årsskiftet. - Det blir en spännande och intressant utmaning att i samverkan med politiken och den nya ledningsgruppen utveckla Essunga inför framtiden, säger Lars. I uppdraget som kommunchef finns en bredd i arbetsuppgifter där jag hoppas att mina erfarenheter från olika verksamheter kan vara till nytta för både medarbetare och kommuninnevånare.

Idag arbetar Lars som förvaltningschef i Marks kommun och har ansvarar för drygt 300 personer inom förvaltningen. Under de senaste 6 månaderna har Lars även varit tillförordnad kommunchef inom Marks kommun. Lars kommer att ta med sig erfarenheter från både Marks kommun och Sjuhärad kommunalförbund till jobbet som ny kommunchef i Essunga kommun. Vid Sjuhärads kommunalförbund arbetade Lars med både regionalt tillväxt och utvecklingsarbete samt var med och tog fram den regionala digitala Agendan. Tidigare har Lars arbetat som ledare inom både svenska och internationella säljorganisationer vilket har givit honom erfarenheter som han hoppas kunna ta med sig i det kommande arbetet att sälja in Essunga kommuns fördelar och möjligheter. Under åren har även Lars drivit ett antal förändringsprojekt inom olika verksamheter och erfarenheter från dessa tar Lars nu med sig till nya ledningsgruppen och dess arbete att under 2018 införa den redan beslutade nya tjänstemannaorganisationen inom Essunga kommun.

Ett av många spännande områden för Essunga är skolan. Under 80 talet arbetade Lars som både gymnasielärare(NO), skolledare och forskare. Detta med kompetensutveckling är för Lars viktigt och han hoppas som ny kommunchef även kunna utveckla samarbetet med närliggande högskolor för att säkerställa den framtida kompetensen inom kommunen. Utöver lärarutbildning och olika ledarutbildningar så är Lars även reservofficer vid P4.

Under början av 2018 kommer Lars med ledningsgruppen och avgående kommunchefen Kjell Karlsson att sätta sig in i de olika verksamheterna som finns inom kommunen. - Även om jag sedan 10 år bott i Essunga så finns det mycket att lära om kommunens verksamhet, säger Lars. En annan viktig del i det inledande arbetet kommer att vara att knyta fördjupande kontakter med närliggande kommuner för att skapa förutsättningar för framtida samarbeten inom olika områden. För mig är det viktigt med tydlighet, ordning, enkelhet, glädje och engagemang i det dagliga arbetet, vilket jag hoppas kunna ta med sig i arbetet i Essunga kommun. Lars ser fram emot att börja arbetet tillsammans med oss i Essunga kommun från den 1:e januari 2018!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!