Läs mer

Nytt besökskort från 1 januari 2018

Gällande återvinningscentralen vid Krusegården

Nu är det dags för ett nytt besökskort för Återvinningscentralen vid Krusegården i Nossebro. Kommunen har beslutat att byta ut det gröna besökskortet mot ett nytt ljusblått besökskort.

Korten kommer att gälla parallellt under hela 2017 men från 1 januari 2018 kommer bara
det ljusblå kortet att vara giltigt. Kortet kommer att skickas ut med fakturan till samtliga husållsabonnenter. För de som har elektronisk fakturahantering kommer kortet att sändas ut separat.

Om man som husållsabonnent inte har fått något kort kontaktar man Ragn-Sells Kundservice
på tel: 010-723 40 00 (OBS nytt nummer från 12 september).

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!