Läs mer

Vägarbete i centrala Nossebro

Begränsad framkomlighet längs del av Järnvägsgatan fram till 31 oktober 2017

Just nu pågår vägarbeten längs Järnvägsgatan i centrala Nossebro dagtid. Genomfart är då förbjuden. Arbetena sträcker sig mellan korsning Liljegatan - Järnvägsgatan och trevägskorsningen Hagagatan - Järnvägsgatan. Under vecka 36 pågår även arbeten fram till korsningen Bergsgatan - Järnvägsgatan. Det byggs gång- och cykelväg på den aktuella sträckan för att skapa en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

För mer information kontakta Bernt Mogren, telefon 0512-570 40.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!