Läs mer

Återbruk där gammalt blir nytt igen!

Nu kan du hjälpa oss att minska avfallsmängderna och ge gamla saker nytt liv.

På Återvinningscentralen (ÅVC) i Nossebro finns numera en container för återbruk. Med återbruk menas att man gör något nytt av gamla saker. Man tar helt enkelt tillvara på föremål som inte längre används. Det är ett sätt att minska avfallsmängderna och att fungerande saker får ny användning.

I containern kan du lämna olika typer av föremål som kan komma till ny användning. Sakerna ska vara hela och fungerande. Personalen på Arbetsmarknadsenheten (AME) har hand om återbruket. Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. Återbruka du också!

OBS! Återbruket ligger inne på Återvinningscentralen och har samma öppettider.

Om ni vill lämna fungerande saker vid en annan tidpunkt går det bra att lämna direkt till AME på Järnvägsgatan 17 i Nossebro (måndag, tisdag och torsdag 9-14.30, onsdagar 9-17.30, fredag stängt). Du når AME på telefon 0512-570 01.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!