Läs mer

Essunga kommun bland de bästa i Sverige på solceller

På kommunnivå är Essunga tredje bästa kommun i Sverige.

Installationen av solcellsanläggningar i Sverige ökar nu i snabb takt. I slutet av 2013 fanns 43 100 kW installerad effekt eller 4,4 W per invånare. I december 2016 var den installerade effekten på över 140 000 kW vilket motsvarar 14,1 W per invånare, en markant uppgång. Drygt 40 procent av anläggningarna finns i de folkrika länen Västra Götalands län, Stockholms län eller Skåne län.

På kommunnivå är Essunga tredje bästa kommun i Sverige. I topp med 84,5 W per invånare ligger Varberg, följt av 75,1 W i Vadstena och på tredje plats 64,1 W i Essunga. Att Essunga har mycket solceller är något som glädjer energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg som arbetar i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.
– I kommunerna i västra Skaraborg varierar installerad effekt per invånare mycket men alla ligger över riksgenomsnittet, säger Thomas. Alla som sätter upp solceller kan söka bidrag för investeringen, 20 % för privatpersoner och 30 % för företag. Det är bara att höra av sig så hjälper jag till med ansökan.

Solceller Västra Skaraborg (kommun, installerad kW, Watt/invånare)‌

Essunga

385

64,1

Grästorp

67

11,8

Götene

446

33,6

Lidköping

611

15,6

Skara

117

6,1

Vara

383

24,3

Riket

43100

4,4

Källa SCB


 


Som jämförelse hade Tyskland och Danmark i slutet av 2016 en installerad effekt på 497 W respektive 149 W per invånare. I augusti satsar Energi- och klimatrådgivningen i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara tillsammans med Energimyndigheten extra på att locka fler villaägare att sätta upp solceller. Det blir ett antal föreläsningar och i samband med dessa visning solcellsanläggningar. Som avslutning anordnas en minimässa med solceller och elfordon i Jung den 9 september.


I dagsläget har vi ett väldigt lågt elpris med detta kommer stiga framöver. Den 1 juni höjdes till exempel energiskatten med 3 öre/kWh och nästa år med 1,5 öre till. Fördelen med att producera egen energi är att du vet vad elen kommer kosta under en väldigt lång tid, inget elbolag kan höja priset på denna el, och du får en ”ränta” på pengarna på 5 – 8 % per år. Det får man inte på något sparkonto i dagsläget.


Fakta: Så söker du solcellsbidrag
• Energimyndigheten har fördelat 225 miljoner till solcellsstödet 2017. Av dessa fick Västra Götaland drygt 34 miljoner. Bidraget går att söka via Länsstyrelsen eller Boverket. Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem. Bidraget är på 20 procent för privatpersoner och 30 procent för företag för hela solcellsinstallationen, både till material och arbete. Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil¬joner kronor per solcellssystem eller solel- och solvärmehybridsystem. Stödet gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2019. Det går även att få en skattereduktion på 60 öre/kWh för den el som matas ut till elnätet.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland


Kontaktpersoner:
Thomas Skagenborg, Energi- och klimatrådgivare/ Energicoach i samverkan Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara
Tel direkt 0511-325 54
Tel vx 0511-320 00
thomas.skagenborg@skara.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!