Läs mer

Partnerskapsträff med projekt Gränsfri

Varmt välkommen till en workshop kring nya sätt att tänka – och skapa – lokal utveckling!

Malin

Malin Lindberg

Projekt GRÄNSFRI undersöker hur mångfaldiga perspektiv kan skapa nya handlingsmöjligheter och driva lokal utveckling. Projektet har redan ett utvecklingslabb som arbetar med frågorna i Essunga kommun, men nu är det dags att vidga arbetet. Workshopen bygger på att de tre sektorerna; näringsliv, offentlighet och civilsamhälle, ska mötas som jämlika parter och vi har därför bjudit in lika många aktörer från var och en av sektorerna. Under tre timmar kommer vi undersöka vad vi har gemensamt, hur vi ser på utveckling, hur vi kan samarbeta – och hur vi kan skapa ett bestående samverksanforum för fortsatt arbete.

GRÄNSFRI är ett alternativt sätt att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Eftersom alla de tre sektorerna på olika sätt bidrar till individernas möjlighet till inflytande och delaktighet i arbets- och samhällsliv, är det väsentligt att de olika perspektiven - och engagemangen - kan möta varandra.

Malin Lindberg biträdande professor för institutionen ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet kommer att hålla ett föredrag om social innovationer som lokal utveckling.

Vi ses den 31 augusti och ser fram mot ett kreativt möte!

Tid: 31 augusti, kl. 17.00

Plats: Aulan Nossebro skola

För att allt ska fungera på bästa sätt, ber vi dig meddela om du har behov av specialkost eller hjälpmedel som skapar ökad tillgänglighet.

Varmt välkommen!

Anmäl deltagande till: lina.oskarsson@essunga.seHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!