Läs mer

Information om Covid-19 för företag

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information.

Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om coronaviruset. Via länkarna kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad

Vi tittar också på andra lättnader eller stöd som vi kan ge våra företagare och tar tacksamt emot tips.

Ta gärna kontakt med Näringslivsutvecklare

Pernilla Nilsson
Epost: pernilla.nilsson@essunga.se

Telefon: 0512-570 30

Verksamt

Här finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Läs mer på Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statliga åtgärder till företag

Staten har tagit fram krispaket till svenska företag, med anledninga av corona/covid-19.

Statliga näringslivsfrämjande åtgärder

Här följer information om det krispaket som regeringen beslutat om.

Anstånd med betalning av skatt:

Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 7 april. Det är först när lagen har trätt i kraft som Skatteverket kan fatta beslut om anstånd med betalning enligt de föreslagna bestämmelserna.

Läs mer här kring statens krispaket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korttidspermittering införs:

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.

Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Går det att ansöka om korttidsstöd fortfarande?
Det går inte att ansöka om korttidspermittering, ansökan stängde den 31 december 2020. Det går ännu inte att söka stöd för korttidsarbete 2021 eftersom det nya regelverket inte trätt i kraft.

Klicka här för att läsa mer hos Tillväxtverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset. Det är din bank som sedan förmedlar pengarna vidare till dig som företagare.

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Klicka här för att läsa mer hos Riksbanken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karensavdraget slopas tillfälligt:

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Klicka här för att läsa mer hos Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg:

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.

Klicka här för att läsa mer hos Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittbärarpenning:

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Det här gäller för aktiebolag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gäller för enskild firma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om regionala anslag:

Anslag på 10 miljoner till Almi Väst
Västra Götalandsregionen har beslutat om ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har idag ett nationellt låneutrymme om ca 1,5 miljarder kronor av sin lånefond. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande. I grunden lönsamma och livskraftiga företag, som på grund av den rådande pandemin har svårt att upprätthålla sina verksamheter och riskerar uppsägningar och konkurser, kan beviljas lån. Västra Götalandsregionen, som äger Almi Företagspartner Väst tillsammans med staten och Business Region Göteborg, vill bidra till att stärka upp organisation så att så många företag som möjligt kan få rådgivning, uppskov med befintliga lån och nya lån.

8 miljoner till kulturella och kreativa näringar
Flera av de rådgivande organisationer som VGR finansierar riktar nu sina erbjudanden till mer akut hjälp till företag. Regionens företagscheckar, som vanligtvis kan sökas för tillväxt- och utvecklingsinsatser, kommer att riktas till särskilda insatser för att möta den nya ekonomiska verkligheten. Regionutvecklingsnämnden har ökat ramen för pågående utlysning för kulturella och kreativa näringar från 4 till 8 miljoner kronor.

Läs mer hos Västra Götalandsregionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt