Läs mer

Företagarluncher

Träffa kollegor och kommunföreträdare under lunchen för att sedan lyssna till en halvtimmas föredrag/information. Lunchen är gratis och man ska anmäla sig i förväg, helst en dag före lunchtillfället. Anmäl dig nedan eller till kommunens växel 0512-570 00. Bättre att anmäla sig även om man är osäker på om man hinner närvara!

Luncherna äger rum på restaurang Liljedal i Nossebro, kl. 11.30 - 13.00.

Jag/Vi vill anmäla mig till följande kunskapskvällar för företagare * (obligatorisk)
Jag/Vi vill anmäla mig till följande kunskapskvällar för företagare


Hur många vill du anmäla?  * (obligatorisk)
Deltagare
Skriv namn på deltagare
Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt