Läs mer

Företagsbesök & Företagarenkät

Företagsbesök

Kommunen besöker näringslivet!

Näringslivsansvarig tillsammans med Kommunalrådet gör kontinuerligt ett antal företagsbesök varje år.

Syftet med att besöka företag i vardagen är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företaget och dess framtidsplaner.
Dessutom får vi lyssna till vilka förväntningar företagare har på Essunga kommun. Vi vill ta vara på företagens idéer och förslag och hoppas att besöken ska ge ringar på vattnet. Vissa idéer och förslag kan tas tillvara och besvaras på en gång. Beroende på frågeställning tas de tillbaka till oss på Essunga kommunen eller till Nossebroregionens Företagarförening och svaret återkopplas till företaget i efterhand.

Mer komplexa frågor och förslag kan kanske inte besvaras direkt men kan leda till förändringar i kommunen på längre sikt. Vi sammanställer och lämnar över till berörda tjänstemän.

Företagsbesöket är ert, så ni lägger upp det så det passar er verksamhet.

Vill du också ha ett besök?

Är du som företagare intresserad av ett besök?

Företagsbesöket är ert, så ni lägger upp det så det passar er verksamhet.
Ett axplock av de frågor som vi ställer på vårt företagsbesök:

• När startade företaget? Hur länge har du drivit företaget?
• Hur ser du på framtiden ut för ditt företag de närmaste 5 åren?
• Hur ser framtiden ut för er bransch?
• Hur ser ert rekryteringsbehov ut det kommande åren?
• Har ni lätt eller svårt att hitta rätt kompetens?
• Hur fungerar infrastrukturen/kommunikationer till ert företag?
• Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
• Hur fungerar kontakten med: Kommunens tjänstemän, Politiken och Nossebroregionens Företagare?
• Hur är det att vara företagare i Essunga kommun?
Nämn en sak som kommunen kan göra bättre för dig som invånare eller företagare.

Nu har du möjlighet att anmäla er för besök på ert företag.

Anmäl dig här

Med vänlig hälsning

Pernilla Nilsson Näringslivsutvecklare, pernilla.nilsson@essunga.se

Fyll i företagarenkäten

Att lyfta företagsklimatet är ett viktigt uppdrag där kommunen har en central roll.

Vi i Essunga kommun värnar om att ha ett gott företagsklimat i kommunen. Därför ges du som företagare möjlighet att i denna enkät tycka till om hur service och kontakter med kommunen fungerar och hur ni upplever ert kompetensförsörjningsläge.


Vi önskar även veta om ni har möjlighet att ta emot praoelever och/eller praktikanter för arbetsträning i er verksamhet. Era svar ger oss indikationer på vad ni som företagare i kommunen tycker fungerar bra och vad ni anser vi borde bli bättre på.

Enkätsvaren kommer också användas som underlag när vi är ute på företagsbesök.
Vi hoppas därför att så många av er kan svara på enkäten!

Med vänlig hälsning

Pernilla Nilsson Näringslivsutvecklare, pernilla.nilsson@essunga.se

Fyll i enkäten på  http://enkat.essunga.se/SR/Survey/162   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Kan inte öppnas i Chrome)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt