Läs mer

Anmälan till företagsträffar

Under hösten 2021 kommer vi att genomföra företagsluncher samt olika kunskapskvällar.
Välkomna att träffa kollegor, kommunföreträdare och inspirerande föredragshållare.

Jag/Vi vill anmäla mig till följande kunskapskvällar för företagare * (obligatorisk)
Jag/Vi vill anmäla mig till följande kunskapskvällar för företagare


Hur många vill du anmäla?  * (obligatorisk)
Deltagare
Skriv namn på deltagare
Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt