Läs mer

Sammanträdesdagar för politiken

Sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige

Tid: 18:30

Måndag den 22 februari

Måndag den 12 april

Måndag den 7 juni

Måndag den 4 oktober

Måndag den 8 november

Tisdag den 14 december

Kommunstyrelsen

Tid: 13:00

Måndag den 8 februari

Måndag den 29 mars

Måndag den 24 maj

Måndag den 20 september

Måndag den 25 oktober

Tisdag den 29 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 13:00 (Obs! Undantag i januari kl. 14:30)

Måndag den 25 januari

Måndag den 15 mars

Måndag den 10 maj

Måndag den 6 september

Måndag den 11 oktober

Måndag den 15 november

Utbildningsnämnden

Tid: 17:00

Tisdag den 26 januari

Tisdag den 16 mars

Tisdag den 11 maj

Tisdag den 7 september

Tisdag den 12 oktober

Tisdag den 16 november

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Tisdag den 12 januari

Tisdag den 2 mars

Tisdag den 27 april

Tisdag den 24 augusti

Tisdag den 28 september

Tisdag den 2 november

Socialnämnden

Tid: 14:00

Onsdag den 27 januari

Onsdag den 17 mars

Onsdag den 12 maj

Onsdag den 8 september

Onsdag den 13 oktober

Onsdag den 17 november

Socialnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Onsdag den 13 januari

Onsdsag den 10 februari

Onsdag den 3 mars

Onsdag den 31 mars

Onsdag den 28 april

Onsdag den 19 maj

Onsdag den 23 juni

Onsdag den 25 augusti

Onsdag den 29september

Onsdag den 20 oktober

Onsdag den 3 november

Onsdag den 24 november

Onsdag den 15 december

Bygg och miljönämnden

Tid: 15:00

Torsdag den 28 januari

Torsdag den 18 mars

Torsdag den 13 maj

Torsdag den 9 september

Torsdag den 14 oktober

Torsdag den 18 november

Bygg och miljönämndens beredning

- Onsdag den 24 februari
- Onsdag och torsdag 22-23 september

Budgetdialog

- Fredag den 15 januari
- 6 april
- 31 maj
- 27 augusti
- 22 oktober
- 3 december

Revisionen

Tid: 13:00 (Obs! Undantag i februari kl. 14:30)

Måndag den 8 februari

Måndag den 29 mars

Måndag den 24 maj

Måndag den 20 september

Måndag den 25 oktober

Måndag den 29 november

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt