Läs mer

Sammanträdesdagar, kungörelser och protokoll

Klicka på sammanträdesdagar 2021 så hittar du hittar du flikar med datum för respektive instans sammanträdesdagar under 2021 (Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott). Dessa datum kan justeras under året. Du kan även se alla sammanträdesdagar i ett helhetsschema i om du klickar här: PDF (pdf, 202.8 kB)

Sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige

Tid: 18:30

Måndag den 22 februari

Måndag den 12 april

Måndag den 7 juni

Måndag den 4 oktober

Måndag den 8 november

Tisdag den 14 december

Kommunstyrelsen

Tid: 13:00 (Obs! Undantag i februari kl. 14:30)

Måndag den 8 februari

Måndag den 29 mars

Måndag den 24 maj

Måndag den 20 september

Måndag den 25 oktober

Måndag den 29 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 13:00 (Obs! Undantag i januari kl. 14:30)

Måndag den 25 januari

Måndag den 15 mars

Måndag den 10 maj

Måndag den 6 september

Måndag den 11 oktober

Måndag den 15 november

Utbildningsnämnden

Tid: 17:00

Tisdag den 26 januari

Tisdag den 16 mars

Tisdag den 11 maj

Tisdag den 7 september

Tisdag den 12 oktober

Tisdag den 16 november

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Tisdag den 12 januari

Tisdag den 2 mars

Tisdag den 27 april

Tisdag den 24 augusti

Tisdag den 28 september

Tisdag den 2 november

Socialnämnden

Tid: 14:00

Onsdag den 27 januari

Onsdag den 17 mars

Onsdag den 12 maj

Onsdag den 8 september

Onsdag den 13 oktober

Onsdag den 17 november

Socialnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Onsdag den 13 januari

Onsdsag den 10 februari

Onsdag den 3 mars

Onsdag den 31 mars

Onsdag den 28 april

Onsdag den 19 maj

Onsdag den 23 juni

Onsdag den 25 augusti

Onsdag den 29september

Onsdag den 20 oktober

Onsdag den 3 november

Onsdag den 24 november

Onsdag den 15 december

Bygg och miljönämnden

Tid: 15:00


Torsdag den 28 januari

Torsdag den 18 mars

Torsdag den 13 maj

Torsdag den 9 september

Torsdag den 14 oktober

Torsdag den 18 november

Bygg och miljönämndens beredning

Tid: 15:00


Torsdag den 14 januari

Torsdag den 4 mars

Torsdag 29 april

Torsdag 9 september

Torsdag den 26 augusti

Torsdag den 30 september

Torsdag den 4 november

Övriga (Revisionen, budgetdialog/budgetberedning m.fl.)

Revisionen

- Fredag den 15 januari
- 6 april
- 31 maj
- 27 augusti
- 22 oktober
- 3 december


Budgetdialog

- Onsdag den 24 februari

 

Ett nytt sätt att visa kallelser och protokoll från 2021 och framåt är under införande.

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, socialnämndens, bygg- och miljönämnden och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll publiceras här på vår hemsida senast två dagar efter justering.

Protokoll 2020-2021

Kommunfullmäktige 2020-2021

Kommunstyrelsen 2020-2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-01-27 Justerat protokoll §§ 1-18.pdf 7.7 MB 2020-02-03 15.07
2020-02-17 Justerat protokoll § 19 Ks.pdf 643.4 kB 2020-02-20 11.38
2020-03-23 Justerat protokoll §§ 20-45 Ks.pdf 9.8 MB 2020-03-27 14.40
2020-05-25 Justerat protokoll §§ 46-80 20200525.pdf 12.9 MB 2020-06-02 13.28
2020-08-31 Justerat protokoll Ks §§ 81-91 .pdf 4.1 MB 2020-09-09 11.26
2020-09-28 justerat protokoll Ks §§ 92-105.pdf 6.1 MB 2020-10-08 15.33
2020-10-26 justerat protokoll Ks §§ 106-133.pdf 14 MB 2020-11-05 10.55
2020-11-16 justerat protokoll KS §§ 134-138.pdf 3 MB 2020-11-17 09.52
2021-02-08 justerat protokoll Ks §§ 1-27.pdf 12.4 MB 2021-02-12 14.32
2021-02-22 Justerat protokoll KS §§ 28-29.pdf 1.5 MB 2021-03-05 15.23
2021-03-29 Justerat protokoll KS §§ 30-61.pdf 14.3 MB 2021-04-01 13.01
2021-05-24 Justerat protokoll KS §§ 62-91.pdf 15.8 MB 2021-05-28 16.31

Utbildningsnämnden 2020-2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-03-09 Protokoll Un §§ 1-23.pdf 2.2 MB 2020-03-16 09.37
2020-04-20 Protokoll Un, §§ 24-34.pdf 1.2 MB 2020-04-29 16.21
2020-05-11 Protokoll Un, §§ 35-44.pdf 1023.9 kB 2020-05-19 16.34
2020-08-31 Protokoll Un, §§ 45-62.pdf 1.7 MB 2020-09-08 12.06
2020-09-22 Protokoll Un, §§ 63-69.pdf 2.7 MB 2020-10-06 07.35
2020-10-12 Protokoll Un §§ 70-77.pdf 4.8 MB 2020-10-16 16.40
2020-11-30 Protokoll Un 2020-11-30.pdf 19.7 MB 2020-12-11 15.54
2021-01-26 Protokoll Un §§ 1-13.pdf 7.4 MB 2021-02-02 13.01
2021-03-16 Protokoll Un §§ 14-26.pdf 744.5 kB 2021-03-23 10.22
Justerat protokoll Un 2021-05-11.pdf 3.7 MB 2021-05-12 09.00
Justerat protokoll Un 2021-09-07.pdf 9.2 MB 2021-09-15 14.27

Socialnämnden 2020-2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Sn 2020-03-24, justerad.pdf 308.3 kB 2020-04-23 07.18
Protokoll Sn, 2020-02-25, justerat, sekretessmarketrat.pdf 653.7 kB 2020-04-23 07.18
Protokoll Sn 2020-05-19, justerat, sekretessmarkerat.pdf 492.1 kB 2020-05-29 13.31
Protokoll, sn 200616, justerat, sekretessmarkerat.pdf 197.4 kB 2020-06-23 10.41
Protokoll, Sn. 2020-09-01, justerat.pdf 466 kB 2020-09-15 14.33
Protokoll, Sn 2020-10-06, justerat, sekretessmarekerat.pdf 454.2 kB 2020-10-06 17.41
Protokoll Sn. 2020-12-08 justerat. sekretessmarkerat.pdf 300.3 kB 2020-12-11 15.40
Protokoll Sn, 2021-01-27, justerad.pdf 3.8 MB 2021-02-02 13.28
Protokoll Sn, 2021-03-17, justerat sekretessmarkerat.pdf 464.9 kB 2021-03-22 17.07
 Protokoll Sn 2021-05-12, justerat, sekretessmarkerad.pdf 4.3 MB 2021-05-12 18.09
Protokoll Sn 2021-09-08, justerat, sekretessmarkerat.pdf 872.8 kB 2021-09-08 17.25

Bygg och miljönämnden 2020-2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020-02-19.pdf 2.3 MB 2020-03-06 09.16
Protokoll 2020-05-13.pdf 3.1 MB 2020-05-27 09.44
Protokoll 2020-10-07.pdf 2.7 MB 2020-10-20 10.04
Protokoll 2020-11-18.pdf 3.1 MB 2020-11-25 09.54
Protokoll 2021-01-28.pdf 2.4 MB 2021-01-29 16.20
Justerat protokoll 2021-03-18.pdf 3.2 MB 2021-03-23 17.57
Justerat protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-05-20.pdf 5.5 MB 2021-05-21 07.50
Justerat protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-09-09.pdf 4.7 MB 2021-09-15 11.37

Valnämnden 2020-2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kungörelser och protokoll från 2019

Kungörelser 2019

Kommunfullmäktige 2019

Kommunstyrelsen 2019

Utbildningsnämnden 2019

Socialnämnden 2019

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2019

Valnämnden 2019

Kungörelser och protokoll från 2018

Kungörelser till kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktige 2018

Kommunstyrelsen 2018

Utbildningsnämnden 2018

Socialnämnden 2018

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2018

Valnämnden 2018

Kungörelser och protokoll från 2017

Kungörelser till kommunfullmäktige 2017

Kommunfullmäktige 2017

Kommunstyrelsen 2017

Utbildningsnämnden 2017

Socialnämnden 2017

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2017

Kungörelser och protokoll från 2016

Kungörelser till kommunfullmäktige 2016

Kommunfullmäktige 2016

Kommunstyrelsen 2016

Utbildningsnämnden 2016

Socialnämnden 2016

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt