Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Möten, protokoll och beslutsunderlag

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa datum kan justeras under året.

Sammanträdesdagar 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnd/Styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


17


6


1521

19

16


Kommunfullmäktiges presidium

27
2
Kommunstyrelsen

27


23


2531

28

26Kommunstyrelsens arbetsutskott

8

10

2


417

14

12Dialogdagar och Budgetberedning12


15
Socialnämnden


25

24


19

161

6


8

Socialnämndens arbetsutskott

14

11

10

7

5

2

23


19

22

20

17

15

Bygg- och miljönämnden


1913

17


26


7

18


Bygg-och miljönämndens beredning


56

3


12

23


4


Utbildningsnämnden9

20

1131

22

12

30


Utbildningsnämndens arbetsutskott


10

24

14

2611

8

29


3

8

Revisionen

17

27

26

23


1110

8

12

16


Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll publiceras här på vår hemsida senast två dagar efter justering.

För att få tillgång till bygg- och miljönämndens, utskottens samt andra handlingar eller protokoll som inte publiceras, kontakta oss på kommun@essunga.se. Vi avgör från fall till fall om det material som efterfrågas ska omfattas av sekretess.

Kungörelse 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Uppdaterad Kallelse, Kf, 2020-02-17.pdf 406.3 kB 2020-02-13 04.59
Kallelse kommunfullmäktige 2020-04-06 och beslutsunderlag årsredovisningar 2019.pdf 14.2 MB 2020-03-30 16.01
Kallelse kommunfullmäktige 2020-06-15.pdf 178.2 kB 2020-06-08 14.22
Kallelse, kommunfullmäktige 2020-09-21.pdf 39.3 kB 2020-09-14 21.23

Protokoll innevarande år

Kommunfullmäktige 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-02-17 Justerat protokoll, Kommunfullmäktige §§ 1-11.pdf 5 MB 2020-02-26 13.38
2020-04-06 Justerat protokoll kommunfullmäktige 12-31.pdf 6.6 MB 2020-04-17 13.58
2020-06-15 Omedelbar justering § 57 kommunfullmäktige.pdf 1.6 MB 2020-06-16 07.32
2020-06-15 Justerat protokoll kommunfullmäktige §§ 32-56, 58-64.pdf 12.4 MB 2020-06-24 08.41

Kommunstyrelsen 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-01-27 Justerat protokoll §§ 1-18.pdf 7.7 MB 2020-02-03 15.07
2020-02-17 Justerat protokoll § 19 Ks.pdf 643.4 kB 2020-02-20 11.38
2020-03-23 Justerat protokoll §§ 20-45 Ks.pdf 9.8 MB 2020-03-27 14.40
2020-05-25 Justerat protokoll §§ 46-80 20200525.pdf 12.9 MB 2020-06-02 13.28
2020-08-31 Justerat protokoll Ks §§ 81-91 .pdf 4.1 MB 2020-09-09 11.26

Utbildningsnämnden 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-03-09 Protokoll Un §§ 1-23.pdf 2.2 MB 2020-03-16 09.37
2020-04-20 Protokoll Un, §§ 24-34.pdf 1.2 MB 2020-04-29 16.21
2020-05-11 Protokoll Un, §§ 35-44.pdf 1023.9 kB 2020-05-19 16.34
2020-08-31 Protokoll Un, §§ 45-62.pdf 1.7 MB 2020-09-08 12.06

Socialnämnden 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Sn 2020-03-24, justerad.pdf 308.3 kB 2020-04-23 07.18
Protokoll Sn, 2020-02-25, justerat, sekretessmarketrat.pdf 653.7 kB 2020-04-23 07.18
Protokoll Sn 2020-05-19, justerat, sekretessmarkerat.pdf 492.1 kB 2020-05-29 13.31
Protokoll, sn 200616, justerat, sekretessmarkerat.pdf 197.4 kB 2020-06-23 10.41
Protokoll, Sn. 2020-09-01, justerat.pdf 466 kB 2020-09-15 14.33

Bygg och miljönämnden 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020-02-19.pdf 2.3 MB 2020-03-06 09.16
Protokoll 2020-05-13.pdf 3.1 MB 2020-05-27 09.44

Valnämnden 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kungörelser och protokoll från 2019

Kungörelser 2019

Kommunfullmäktige 2019

Kommunstyrelsen 2019

Utbildningsnämnden 2019

Socialnämnden 2019

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2019

Valnämnden 2019

Kungörelser och protokoll från 2018

Kungörelser till kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktige 2018

Kommunstyrelsen 2018

Utbildningsnämnden 2018

Socialnämnden 2018

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2018

Valnämnden 2018

Kungörelser och protokoll från 2017

Kungörelser till kommunfullmäktige 2017

Kommunfullmäktige 2017

Kommunstyrelsen 2017

Utbildningsnämnden 2017

Socialnämnden 2017

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2017

Kungörelser och protokoll från 2016

Kungörelser till kommunfullmäktige 2016

Kommunfullmäktige 2016

Kommunstyrelsen 2016

Utbildningsnämnden 2016

Socialnämnden 2016

Bygg- och miljönämndens ärendelistor 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt