Läs mer

Om valsedlar

Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, dvs. om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i vilken ordning partierna ska ligga. Alla valsedlar ska tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Valmyndigheten rekommenderar att valsedelsställ alltid används för att
säkerställa att valsedlarna presenteras på ett likvärdigt sätt. Valmyndigheten föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning, vilket valnämnden i Essunga kommun beslutat följa.

Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen, sista anmälningsdag till Europaparlamentsvalet är 26 april. Det finns inget krav på att röstmottagarna ska fylla på partiernas valsedlar eller meddela partierna när de börjar ta slut.

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Detta gäller de partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen. Även blanka valsedlar ska tillhandahållas.  

I Essunga kommun har valnämnden tagit följande beslut kring hantering av valsedlar under EP-valet 2019:

Valnämnden beslutar att anta valsedlarnas placering i enlighet med Valmyndighetens förslag, se bilaga, samt att röstmottagarna i vallokaler och röstningslokaler hanterar och placerar rätt de valsedlar som
partierna själva önskar få lagt ut i valsedelsställen. Partierna ansvarar för att själva lämna in valsedlar utöver de obligatoriska till vallokaler och förtidsröstningslokaler. Det räcker att de lämnar till en förtidsröstningslokal så tar kommunen med till övriga förtidsröstningslokaler. Detta gäller inte för
vallokaler på valdagen, dit partierna själva kör ut valsedlarna till respektive vallokal. Valsedlarna ska då lämnas till en ansvarig valförrättare eller röstmottagare en halvtimme innan vallokalerna och förtidsröstningsmottagning öppnar.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt