Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Naturvård

Nossan med ängar

Denna sida ska handla om olika delar av naturvård så som invasiva arter m.m.

Invasiva arter

Vad är en invasiv art

En invasiv art är en växt eller ett djur som kommit till nytt område med hjälp av människan, både medvetet och omedvetet införd. En invasiv art breder ofta snabbt ut sig och kan konkurrera ut de naturligt förekommande arterna i ett område. De är ofta även svåra att utrota när de väl etablerat sig.

I Essunga kommun vet vi om att det finns bland annat parkslide, jätteloka eller björnloka, blomsterlupin och spansk skogssnigel.

Några andra exempel på invasiva arter är:

 • Tromsöloka
 • Sidenört
 • Gul skunkkalla (våtmarksväxt)
 • Smal vattenpest (vattenväxt)
 • Kabomba (vattenväxt)

Några invasiva arter är reglerade i EU-lag. Detta får du inte göra med invasiva arter upptagna på EU:s förteckning, enligt EU-förordning (1143/2014).

 • Importera
 • Sälja
 • Odla
 • Föda upp
 • Transportera
 • Använda
 • Byta
 • Släppa ut i naturen
 • Hålla levande

Sedan 1 augusti 2018 finns det även svenska regler som kompletterar EU-förordningen. De innebär bland annat att ansvariga myndigheter kan få tillgång till privat mark för att utföra bekämpningsåtgärder.

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att bekämpa invasiva främmande arter, och som inom sitt län svarar för tillsyn så att reglerna efterföljs. Länsstyrelsen kan delegera ansvaret till en kommun.

naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om invasiva arter, artlistor, regler som gäller och tips på hur man får bort dem.

Hittar du invasiva arter är det bra om du rapportera dessalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, på naturvårdsverkets hemsida kan du hitta information om hur du rapporterar.

Invasiva arter som avfall

Vi behöver alla hjälpas åt för att bekämpa de invasiva arterna.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård är det mycket viktigt att hantera denna med försiktighet för att minska spridning. Om växten inte verkar sprida sig kan det ibland vara bättre att låta den vara än att försöka bekämpa den.

Oftast så krävs det mycket bekämpning av olika slag och ihållighet för att bli av med invasiva arter i sin trädgård.

Tar du upp en invasiv art i din trädgård ska den aldrig läggas på komposten. Lägg den i en soppåse, gärna dubbla påsar, och lägg den i brännbart. Är det mer än vad som får plats i din soptunna så kan du även lämna in säckar på återvinningscentralen. Kontakta personalen på plats innan du lämnar avfallet och meddela vad du har med dig.

Avfallet ska alltid transporteras i säckar eller ordentligt täckt släp så att ingen spridning kan ske.

Ragnsells information om mottagning och hantering av invasiva arter.PDF (pdf, 401.8 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!