Läs mer

Brandskydd och sotning

Enligt lag om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll.

I kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga utförs sotning på entreprenad av Vara sotnings- och fastighetsservice AB.

Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll. Sedan 2016-01-01 utförs brandskyddskontrollen av räddningstjänsten Länk till annan webbplats..

Då du som fastighetsägare har det primära ansvaret för brandskyddet måste du anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Exempel på sådana förändringar är byte av bränsleslag, om en värmepanna ersatts med t ex bergvärme. Meddela även om det sker ägarbyte.

Anmälan ska göras direkt till den som utför sotning respektive brandskyddskontroll.

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor regleras i Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Som brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt vissa brandfarliga fasta ämnen.

Exempel på brandfarliga varor är dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen och ammoniumnitrat. Denna typ av ämnen utgör alltid en särskild risk och därför är det viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt. Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara större mängder krävs tillstånd från byggnadsnämnden.

I cistern får dessutom för husets uppvärmning förvaras högst 10.000 liter eldningsolja. Vid placering i garage skall cisternen vara påkörningsskyddad. Alla regler för hantering av brandfarlig vara hittar du på www.raddningsverket.se Länk till annan webbplats., se länk till höger.

Hantering i större omfattning
Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd Pdf, 24.8 kB.

Tillstånd och tillsyn
Räddningstjänsten gör tillsyn av hanteringen av brandfarliga varor enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor. När det gäller de explosiva varorna som t.ex. fyrverkerier, ammunition och sprängämnen så är det polisen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

I Essunga kommun är det Räddningstjänsten Västra Skaraborg i Lidköping som prövar och lämnar tillstånd att hantera/förvara brandfarlig vara, www.raddningstjansten.se Länk till annan webbplats. 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt