Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostäder och offentliga lokaler

Välkommen till vår kommun! Essunga kommun med centralorten Nossebro ligger på en timmes avstånd från Göteborg. De villor som senaste året varit till salu, har i regel sålts snabbt, och invånarantalet växer!

Fullmäktige har beslutat att kommunens byggklara småhustomter inom tätorterna, som fanns i plan före 2007, säljs för 1 000 kronor (avgift för anslutning till kommunens vatten och avlopp tillkommer). Villkor för köp är att en villa byggs på tomten inom ett år efter att tomten köpts, och att man inte får sälja vidare en sådan obebyggd tomt.

Essunga kommun har på senare tid blivit en inflyttningsort. Till detta bidrar även våra låga förbrukningskostnader.

Hitta bostad

Essunga Bostäder ABlänk till annan webbplats

Fåglums Bygg AB
Hasse Haraldsson
Telefon 0512-299 55

Nossans Fastighets AB
Tage Brolin
Telefon 0512-533 40

Nossebo Fastighets AB
Fredrik Kjellberg
Telefon 0704-13 58 08

BRF Fänkålen
Telefon 070-512 4860

Höglund & Gustafsson AB
Telefon 0512-160 20

Lediga tomter

Vid intresse av att köpa tomt, kontakta mäklare Amanda Holsendahl, mäklarhuset Vara-Alingsås, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Detaljplaner Essunga, Främmestad och JonslundPDF (pdf, 12.5 MB)

Riktlinjer för kommunal tomtköPDF (pdf, 391.7 kB)

Bostadsanpassning

Person som äger bostad eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärden utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Bedömning skrivs i form av intyg, som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning, detta görs av sakkunnig. Det vill säga arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan special inriktad legitimerad personal.

Åtgärder som vidtas kan till exempel vara: anpassa trösklar, ramper, hygienutrymme etcetera.

Villkoren för bostadsanpassningsbidrag finns i "Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera".

Vad ges bidrag till?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart till fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden.

Bidrag lämnas inte om behovet av åtgärden är tillfälligt eller för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidrag lämnas aldrig för lös egendom.

Bidrag lämnas till att utföra anpassningsåtgärderna för en skälig kostnad.

Ansökningsanvisning bostadsanpassningsbidragPDF (pdf, 223.7 kB)

Ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF (pdf, 657.9 kB)

Intyg för ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF (pdf, 179.1 kB)

Kontakt

Handläggare bostadsanpassningsbidrag

Mikael Johansson

E-post: mikael.johansson@vara.se
Direkt: 0512-572 30
Växel: 0512-570 00

Särskilda boenden

När behovet av hjälp och stöd inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan annat boende vara aktuellt. Då finns det olika boenden för personer över 65 år, för personer med psykiska funktionshinder, för personer med missbruksproblematik eller för personer med olika former av funktionshinder. 

Offentliga lokaler

Essunga kommun har många mötesplatser att erbjuda! Här kan du bland annat hitta information om våra fina bygdegårdar, idrottshallar och Nossebro skolas aula.  

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt