Läs mer

Återvinningsstationer och återvinningscentral

Återvinningsstation i Nossebro

Återvinningsstationer för avfallsslag med producentansvar finns på flera platser runt om i vår kommun.

Du hittar återvinningsstationer på dessa platser:

På stationerna kan du lämna papper och tidningar, färgat och ofärgat glas, papper-, plast och metallförpackningar samt små batterier.

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret:

 • förpackningar av olika materialslag
 • returpapper
 • däck
 • bilar
 • elektriska och elektroniska produkter

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Vid till exempel överfyllda containrar, kontakta producentansvariga FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB) telefon: 0200-88 03 11.

Återvinningscentral Krusegården

Ragn-Sells AB är ansvarig för driften av återvinningscentralen (ÅVC) vid Krusegården i Nossebro.

Återvinningscentralen (ÅVC) är öppen och bemannad:

 • Tisdagar mellan kl 10.00 och 18.00
 • Torsdagar mellan kl 14.00 och 18.00 
 • Första lördagen i varje månad mellan kl 09.00 och 12.00

Välkommen med ditt sorterade avfall.

Återvinningscentralen Krusegården är belägen i Nossebro. Följ skyltar från Krusegårdsgatan vid vårdcentralen.

På återvinningscentralen kan du som privatperson avgiftsfritt lämna mindre mängder sorterat;

 • Avfall med producentansvar
 • Avfall av trä, skrot, hårdplast, däck (utan fälg)
 • Kyl- och frysskåp,
 • Elektronikskrot t ex TV, datorer, lysrör, och småmaskiner 
 • Miljöfarligt avfall t ex batterier, oljor, färger och lösningsmedel

För verksamhetsutövare kan avfall lämnas mot avgift, kontakta Ragn-Sells AB för information eller annan godkänd avfallsmottagare.

Besökskort

För att kommuninvånarna ska få lämna mindre mängder (ca 1 m3) avfall avgiftfsfritt, använder sig kommunen av ett system med besökskort.

Fastighetsägare får sitt nya ljusblåa kort genom Ragn-Sells i Vara. Kortet skickas ut tillsammans med fakturan. Från och med 1 januari 2018 är det bara ljusblått kort som gäller för fastighetsägare.

För hyresgäster finns ett orange kort som delas ut av respektive hyresvärd.

För större mängder avfall och för dem som inte har besökskort tas det ut en avgift för lämnande av avfall.

Verksamheter/företag 

Verksamheter/företag kan lämna mindre mängder sorterat avfall under Åtevinnings-centralens öppethållande. Ansvarig är kommunens entreprenör Ragn-Sells AB.
 
Verksamheter/företag betalar ett enhetspris per besök;
För upp till två kubikmeter (m³), ett enhetspris: 350 kronor, exklusive moms.
För överstigande, per kubikmeter (m³) 150 kronor exklusive moms. 
(Gäller för fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall.)

Fordon över 3,5 ton med sorterat avfall, hänvisas till Ragn-Sells i Vara för vägning och debitering per fraktion. Alternativt beställa hämtning av avfall.
 
Farligt avfall omfattas inte av denna prislista. Hämtning av farligt avfall kan beställas hos Ragn-Sells eller annan godkänd avfallsmottagare. 
 
Alla företag ska betala för sitt avfall
 
Anledningen till att företag inte lämnar kostnadsfritt är att hushållen finansierar återvinningscentralen genom taxan för sophämtning. Hushållen ska inte belastas med företagens avfallskostnad.


Invasiva arter som avfall

Vi behöver alla hjälpas åt för att bekämpa de invasiva arterna.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård är det mycket viktigt att hantera denna med försiktighet för att minska spridning. Om växten inte verkar sprida sig kan det ibland vara bättre att låta den vara än att försöka bekämpa den.

Oftast så krävs det mycket bekämpning av olika slag och ihållighet för att bli av med invasiva arter i sin trädgård.

Tar du upp en invasiv art i din trädgård ska den aldrig läggas på komposten. Lägg den i en soppåse, gärna dubbla påsar, och lägg den i brännbart. Är det mer än vad som får plats i din soptunna så kan du även lämna in säckar på återvinningscentralen. Kontakta personalen på plats innan du lämnar avfallet och meddela vad du har med dig.

Avfallet ska alltid transporteras i säckar eller ordentligt täckt släp så att ingen spridning kan ske.

Ragnsells information om mottagning och hantering av invasiva arter. Pdf, 401.8 kB. (Pdf, 401.8 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?



Tack för att du hjälper oss!

Kontakt