Här är du: Startsida / Fritid & föreningar / Fiske i ån Nossan
Fisk

Fiske i ån Nossan

Genom Essunga kommun flyter ån Nossan. I Nossansystemet finns mycket goda förutsättningar för sportfisketurism, som är ett bra komplement till annan landsbygdsturism i området. Nossan är ett av norra Europas artrikaste fiskevatten.

Arter

I Nossans vattenssystem är de vanligaste fiskarna gädda, öring, abborre, sik och ål men även karpfiskar som braxen, id, mört, spegelkarp, stäm, färna, faren, björkna, ruda, sarv, sutare och vimma finns också. Den äkta karpen är utplanterad i vattendraget. Även fiskar som löja, gös, gärs, lake, nors, stensimpa, små- och storspigg, nejonöga, elritsa, lax, regnbåge och asp finns också i Nossan. Alla finns dock inte i Essunga kommun eftersom de inte kan passera kraftverket, som är ett vandringshinder, söder om Grästorp.

Fisket i Nossan är uppskattat. För att fiska krävs tillstånd från markägaren. Detta gäller även kräftfiske. 

Läs mer om fritidsfiske på Jordbruksverkets hemsida

Senast uppdaterad 2015-04-02 av Christina Jonsson

Essunga kommun    465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Epost: kommun@essunga.se        Intranät Inloggning krävs