Här är du: Startsida / Fritid & föreningar / Broarna över ån Nossan

Broarna över ån Nossan i Essunga kommun

Nossan är en å, som rinner genom hela Essunga kommun. Namnet Nossan kommer från isländskans "hnoss", som betyder smycke. Nossan är ett av de få vattendrag i Sverige, som rinner mot norr. Ån börjar nära kyrkan i Borgstena vid Nosse källa i Borås kommun och mynnar ut i Dättern i Vänern mellan Sal och Ås i Grästorps kommun. Den är cirka 10 mil lång.

Över ån går ett stort antal broar både äldre och yngre. I Essunga kommun finns det 14 broar; från Fåglumsbron i sydost till Kanalbron vid Främmestads Herrgård i nordväst.

Vattendraget Nossan har haft stor betydelse för bygden. Många stigar, vandringsleder och vägar följde naturligt åns vindlande sträckning. Vid de många fallen fanns förr sågverk och kvarnar. Några av dem finns fortfarande kvar. Omkring Nossan finns en mycket rik fauna och flora. Ån anses ha en av norra Europas artirikaste fiskevatten. Vi värnar om vår å Nossan och vill bevara den som en natur- och kulturresurs även för framtiden.

Fåglumsbron

Den första valvbron tillkom troligen under 1800-talets första hälft. Den hade två större valv och ett mindre där överloppsvatten släpptes fram vid flod. På strömsidan fanns en så kallad klyvare gjort av uppstaplade stenar.

1923 revs den gamla bron och ersattes med en ny med två stora valv. Byggmästare var Svante Persson från Ramnö, Öster Bitterna. Fåglumsbron kan vara den sista valvbron, som byggdes i Sverige.

 
 
Senast uppdaterad 2014-07-01 av Joakim Gustafsson

Essunga kommun    465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Epost: kommun@essunga.se        Intranät Inloggning krävs