Här är du: Startsida / Invånarservice / Överförmyndare

Överförmyndare i samverkan


Essunga kommun ingår i Överförmyndare i samverkan tillsammans med Grästorp, Götene, Vara och Lidköping. De samverkande överförmyndarna har kontor i Stadshuset i Lidköping och mottagningsmöjligheter i respektive kommun. Handläggarna har dock sina fasta arbetsplatser i Lidköping. 

Man når överförmyndare i samverkan via Lidköpings kommuns kontaktcenter på 0510-77 00 00. Handläggarna har telefontid tisdagar kl. 9-12 och torsdagar kl. 13-15. Överförmyndaren nås även via e-post på kommun@lidkoping.se. Vill man träffa handläggare är man välkommen att boka ett besök.  

Läs mer om verksamheten på Lidköpings kommuns hemsida

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars verksamhet regleras av kommunallagen, föräldrabalken och förvaltningslagen. 

I Essunga kommun är ledamöterna i kommunstyrelsens arbetutskott utsedda till överförmyndarnämnd: 

Daniel Andersson (M), ordförande
Niclas Eringsfors (S)
Barbro Gustafsson (M)

Förmyndare

Förmyndaren är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är det en eller båda föräldrarna som är barnets förmyndare.

God man

En god man är en person som till exempel har till uppgift att hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt handikappad med att sköta ekonomi, bevaka dennes rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för den aktuella personen.

Förvaltare

En förvaltare är en person som har utsetts av tingsrätten. Förvaltare utses för de personer som på grund av sjukdom eller psykiskt handikapp är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin rättsliga handlingsförmåga.

Senast uppdaterad 2017-07-18 av Christina Jonsson

Kontakt

Man når överförmyndare i samverkan via Lidköpings kommuns kontaktcenter på 0510-77 00 00. Handläggarna har telefontid tisdagar kl. 9-12 och torsdagar kl. 13-15. De nås även via epost på kommun@lidkoping.se. Vill man träffa handläggare är man välkommen att boka ett besök. 

Postadress

Överförmyndare i samverkan
Lidköpings kommun
531 88 Lidköping

Essunga kommun    465 82 Nossebro    Telefon: 0512-570 00    Epost: kommun@essunga.se        Intranät Inloggning krävs