Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i kommunen

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

Uppdatering måndag 13 augusti:

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

Information på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Uppdatering måndag 30 juli:

Grill- och eldningsförbudet kvarstår trots regnskurar. De regnskurar som kommit under helgen är långt ifrån tillräckliga. Förbudet mot att grilla och elda utomhus kvarstår.

Uppdatering torsdag 25 juli:

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00 den 25 juli. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård.

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved,
gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

grilla på egen tomtmark

använda engångsgrill

använda stormkök

göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)

elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt
fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Mer information på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsidalänk till annan webbplats


Tidigare publicerad information om eldningsförbud:

Uppdaterat torsdag 12 juli:

På grund av den torra väderleken råder från och med 2018-07-11, eldningsförbud i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Undantaget är grillar i egen trädgård. Med egen trädgård avses också sådan plats som man har tillgång till vid t.ex. flerbostadshus. Engångsgrillar får inte användas.


Eldningsförbudet råder tills vidare.

Från och med idag 2018-06-20, upphävs eldningsförbudet i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Det kan förekomma lokala variationer vilket innebär att det fortfarande kan vara olämpligt att elda på vissa platser. Den som tänder elden är alltid ansvarig för vad som händer, oavsett om det råder
eldningsförbud eller inte. Följ brandriskprognosen på www.smhi.se klicka på Vädret och sedan Brandriskprognos – 5 dygn. Regler kring eldning utomhus finns på vår hemsida www.rvs112.se klicka på brandskydd och därefter eldning utomhus.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt